Anestezi ve Reaminasyon
EN

Anestezi ve Reaminasyon

Pulmotıp Medikal
Anestezi ve Reaminasyon Kliniği, deneyimli anestezistler tarafından müdahale öncesi tıbbi değerlendirme, müdahale sırasında ve sonrasında ağrı tedavisi ve tüm hayati fonksiyonların takibini içerir. Ayrıca, tanı ve tedavi amaçlı müdahalelerde analjezi ve sedasyon, ayaktan cerrahi anestezi, ağrısız doğum, bebek ve çocuklar için anestezi uygulamaları da dahil olmak üzere cerrahi disiplinlerdeki tüm anestezi uygulamalarını kapsar.

Genel anestezinin yanı sıra epidural anestezi, spinal anestezi, kombine spinal-epidural anestezi gibi lokal anestezi uygulamaları, sadece cerrahi bölgenin uyuşturulduğu üst ekstremite ameliyatları için anestezi yöntemleri, ağrı pompaları uzmanları tarafından yapılan anestezi uygulamaları ve hizmetleri de klinik içerisinde yer almaktadır. Postoperatif ağrı yönetimi için hasta kontrollü analjezi de sağlanır.

Anestezi ve Reaminasyon Kliniğinde, hastanın havayolu açıklığının sağlanması için entübasyon işlemi esastır. Bunun için kullanılam Laringoskoplar, uç kısmı hastanın ağzına yerleştirilerek dilin yukarı kaldırılmasını ve vokal kortların görülebilmesini sağlar. Daha sonra entübasyon tüpü ses telleri arasından soluk borusuna yerleştirilir ve entübasyon işlemi tamamlanmış olur.

Son yıllarda, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte, klasik fiberoptik laringoskopların yerini video laringoskoplar almıştır. Video laringoskoplar sayesinde vokal kortlar küçük bir monitör üzerinden çok daha net görüntülenebilir. Bu da entübasyon işleminin daha az travmatik, daha hızlı ve güvenli olmasını sağlamaktadır. Ayrıca hekimi enfeksiyon bulaşma riskinden de büyük oranda korumaktadır.

Anestezi ve Reaminasyon Kliniği için sunduğumuz Endolarenx tek kullanımlık ve çok kullanımlık bıçaklar ile video laringoskop, değişik büyüklükteki monitörleri ile, yenidoğan, pediatrik, erişkin, obez veya zor havayoluna sahip tüm hastalara hitap eden en geniş bıçak yelpazesine sahiptir.

“Taşınabilir Video Entübasyon Fleksibl Laringoskop” ise günlük pratikte rahatlıkla kullanılabilmektedir. Yüksek çözünürlükte görüntü ve fleksibl yapısı entübasyon işleminin gerçekleşmesine yardımcı olur. Video görüntü eşliğinde endotakeal tüp değiştirilebilir.
İLGİLİ ÜRÜNLER
Laringoskop
Laringoskop
Hastalarda havayolu açıklığının sağlanması için entübasyon işlemi esastır.
detay »