Loktal
EN

Loktal

Pulmotıp Medikal
"Jinekoloji ve Jinekolojik Cerrahi" ile "Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi" için Loktal markası üretimi "Elektrocerrahi Ünitesi" cerrahi işlem yapılan dokunun bitişik dokularında termal hasar oluşturma riskini önlemesi ile öne çıkıyor. Yüksek frekans yöntemi, minimum kanama, daha hızlı, yara izi, hipertrofik yara izlerinin az olması, minimum postoperatif rahatsızlık ve maksimum estetik sonuçlar ile mükemmel kalitede bir kesi sağlar.

"Radyofrekans" cihazı ise, önemli bir etki ve minimum dermal hasar ile hassas subablatif enerjiyi dağıtan "RF" Radyo Frekansı teknolojisinden kesirli rastgele atış kullanımının özel "SmartShot" kontrolüne sahip HF Fraxx Sistemidir.

Dermatoloji Kliniği için de kullanılan cihazın etkisi, müteakip kolajen sentezi ve elastik lif oluşumu ile fibroblast stimülasyonu yoluyla retiküler tabaka ara yüzü ile papiller içine dermis rejenerasyonunu ve keratinositleri göç ederek epidermal rejenerasyonu teşvik eder.
İLGİLİ ÜRÜNLER
LEEP/LLETZ  Yüksek Frekans (4 MHz) Elektrocerrahi RF (Radyofrekans) ÜnitesiLEEP/LLETZ Yüksek Frekans (4 MHz) Elektrocerrahi RF (Radyofrekans) Ünitesi
LEEP/LLETZ Mikroablatif Fraksiyonel HF (Yüksek Frekans) ÜnitesiLEEP/LLETZ Mikroablatif Fraksiyonel HF (Yüksek Frekans) Ünitesi
Mikroablatif Fraksiyonel HF (Yüksek Frekans) ÜnitesiMikroablatif Fraksiyonel HF (Yüksek Frekans) Ünitesi
Elektrocerrahi ÜnitesiElektrocerrahi Ünitesi
Mikroablatif Fraksiyonel Radyofrekans ÜnitesiMikroablatif Fraksiyonel Radyofrekans Ünitesi